Prosjekt Norge

norway-flag.jpg

En tur til India vart et sterkt møte med fattigdom og nød for meg, Geir Davidsen, Etne i Norge. Men oppe i alt det triste kom jeg i kontakt med Rajan og Sukhdev i Buddhas Smile School (BSS), Der fikk jeg se at hjelp når fram til de som trenger det mest. Der og da bestemte jeg meg for at jeg vil gjøre en innsats og prøve og hjelpe BSS etter jeg kommer hjem. Rajan lot seg intervjue på video, og den har jeg redigert, og laget en liten presentasjon av India og BSS. Jeg har vist den for 5., 6. og 7. kl og holdt et lite foredrag om mine inntrykk fra BSS og og planer jeg har for å hjelpe elevene der.

Jeg har to mål: Først vil jeg prøve og finne 100 givere som gir NOK 100.- hver måned. Da har vi nok til å gi de 200 elevene og lærere et varmt måltid mat hver dag. Fram til februar 2008 betaler Amistad for maten, men etter den tid håper jeg at Prosjekt Norge kan overta.

Det andre målet er å skaffe engangsgaver til et fond som vi kan sende renteavkastning ned til BSS en gang i året:

  • Jeg vil sitte på kjøpesenter og andre plasser og samle inn engangsgaver og verve faste givere.
  • Jeg vil ta kontakt med næringslivet om støtte.
  • Jeg har planer om forskjellige aktiviteter utover høsten.

Jeg har fått veldig god hjelp i oppstartfasen. Markedsføring og trykksaker fra lokalavisa, betaling av diverse småutgifter fra Etne Sparebank. Så langt har jeg ingen utgifter.

4-gode-hjelpere.jpg

Oppstart av innsamling 31. mai. Med et lite loppemarked, 7. klasse steikte vafler og solgte kaffe og saft. Ei gruppe toradermusikanter spilte en times tid. Vi samlet inn den dagen NOK 3.600.-

Til kunder og forbipaserende delte jeg ut bankgiro til bruk for engangsbeløp og skjema med givertjeneste kontrakter. Noen har allerede meldt seg på.

8. juni 2007 arrangerte skolen en idrettsdag for kl 4, 5, 6 og 7. BSS fikk startkontigenten og det ble Nok 1.350.-. Elevene betalte fra minimum Nok 20.- til Nok 100.-

Jeg synes dette er en god start og det gir inspirasjon til å jobbe videre med prosjektet.

You can see more of Geir’s photos here.

One Response to “Prosjekt Norge”